Visionen

Westcoast worship er et lovsangs og

forbøns fællesskab.

Det er tværkirkeligt.

Vi bruger tid i lovsang, tilbedelse og forbøn,

særligt for Danmark og skandinavien.

Vi ønsker at være i Guds manifesterede nærvær.

 

Visionen for fællesskabet er, at se Guds folk blive vækket, så vi i Helligåndens kraft og autoritet  kan være med til at bygge Guds rige i  Danmark og i Norden.

Det har til formål at samle mennesker, som længes  efter mere af Gud og lede dem ind foran Guds trone, så de kan blive opmuntret, forvandlet og udrustet  i Guds nærvær til at gå ud med kærlighed og kraft og gøre det, de er kaldet til.

2 kor. 3:18 og Apg. 2:1-4

Westcoast Afterne


Lovsang og tilbedelse.

VI ønsker at være i Guds manifesterede nærvær. Vi bruger tid i profetisk lovsang, tilbedelse og forbøn og inviterer Helligånden til at gøre sit værk i os og igennem os.

Aftnerne er forskellig fra samling til samling. Indholdet afhænger af Helligåndens ledelse den pågældende aften.

 

"United we stand. Divided we fall"

Vi tror på, at der er stor velsignelse, når kristne mødes i enhed, derfor er Westcoast Worship et sted hvor troende fra alle kirkesamfund, der ønsker mere af Gud kan mødes, udrustes og opmuntres.

 

Profeti og helbredelse:

Vi tror på, at Guds kraft er ligeså virksom idag, igennem os, som tror, som den var på nytestamentes tid. Vi oplever, at Gud ved sin Hellige Ånd giver os profetiske ord til opmunting og til bekræftelse af menneskers tjeneste og kald, og kundskabsord til helbredelse for krop og sjæl .

Vi oplever at mennesker bliver helbredt og genoprettet.